Koutaro Nishiyama

Koutaro Nishiyama is a Japanese voice actor whose major roles include Atsushi Kinugawa in “Cute High Earth Defense Club Love!,” Sakutaro Kirara in “Jewelpet: Magical Change”, Kazuhito Narita from “Haikyuu!!”, Yoshiharu Hisomu in “Kiznaiver” and Kanata Shinkai from the mobile game “Ensemble Stars!”

He also hosts a number of radio shows such as “Taro Yume!”, and “Koutaro to Yuuichirou no Hyorotto Danshi.”

Blog | Twitter